Kompetencje Skutecznego Działania to zestaw przekonań i tendencji zachowań, które mają decydujący wpływ na skuteczność osiągania celów i zaspokajania potrzeb, efektywność działania i jakość życia. U wielu z nas poziom rozwoju tych kompetencji jest najczęściej dziełem przypadku, zależy bowiem od wielu czynników, na które nie mieliśmy wpływu, a przede wszystkim od modelu rodziny, metod wychowawczych i własnych doświadczeń. Będąc dorosłym warto świadomie rozwijać swoje Kompetencje Skutecznego Działania w celu zwiększenia własnych możliwości w wymiarze osobistym i zawodowym.